Színhelyek és színterek

Környezetünk kódolt jelölései

Színhelyek, színterek, színek, terek, helyrajz, helyszínrajz, színhelyesen kódolt életterünk bemutatása.