NÉGYSZÖGLET – 2022

Kölcsönhatásban: halmazok, metszetek, a rendszer rajzolja tovább önmagát, folyamatban...

Számomra nagyon jelentős és meghatározó időszakot felölelő elmúlt három év, ez idő alatti folyamatot, átalakulást és az ezt megelőző négy (összesen hét) év lenyomata, a Négyszöglet sorozatom válogatott munkáinak a bemutatása.
Négyszöglet sorozat, egy hosszú vizsgálódási folyamatnak a vizuális-képi leképezése, rendszerbe foglalása.

A Négyszöglet sorozat, összetartozást jelző szimbolika. Négy szín mesél irodalomról, otthonosságról, tünékeny életünk nyomairól. Négy ország négy városának négyszögesítése, közös halmaza. Az ötödik szín a metszet: a fekete, az összeadódás, egyezőség árnyalata. A nemzetek és kultúrák hovatartozását, azonosságát a sorozat formákból és színekből szerveződő sajátos kódrendszere mutatja be a négy ország irodalmán keresztül.

.

N OV AL 4

380 x 416 x 76 mm
festett, variálható alumínium objekt

.

.

Forrai Ferenc

sorozat: Négyszöglet
időszak: 2016–2022.
helyszín: Budapest, Faur Zsófi Galéria
időpont: 2022. május–június
szöveg: Képes Gábor szövegeinek felhasználásával
fotó: Rácmolnár Milán