NÉGYSZÖGLET – 2022

Folyamatban Forrai Ferenccel

A Négyszöglet sorozat, összetartozást jelző szimbolika. Négy szín mesélt irodalomról, otthonosságról, tünékeny életünk nyomairól. Négy ország négy városának négyszögesítése, közös halmaza. Az ötödik szín a metszet: a fekete, az összeadódás, egyezőség árnyalata. A nemzetek és kultúrák hovatartozását, azonosságát a sorozat formákból és színekből szerveződő sajátos kódrendszere mutatja be a négy ország irodalmán keresztül.

Négyszöglet sorozat, egy hosszú vizsgálódási folyamatnak a vizuális-képi leképezése, rendszerbe foglalása.

N OV AL 4

380 x 416 x 76 mm
festett, variálható alumínium objekt

.

sorozat: Négyszöglet
időszak: 2016–2022.
helyszín: Budapest, Faur Zsófi Galéria
időpont: 2022.
szöveg: Képes Gábor szövegeinek felhasználásával
fotó: Rácmolnár Milán