A vonal

Folyamatban Forrai Ferenccel

Vonal, aminek nincs kezdete. Nincs vége. Folyamatban…, mindannyian vonalban vagyunk, egyeneseink keresztezik egymást.
Egymásra hatás, találkozások, metszéspontok és metszetek. Vonalak, amik összekötnek, elválasztanak, irányt mutatnak, keresztezéseikkel új lehetőséget nyújtanak.

Vonal, amit a tér sajátossága rajzol meg, adja meg a ritmusát, kap szimbolikus vagy metaforikus jelentéstartalmakat.
A vonal bárhol megrajzolható, rajzoldódik is a mindennapjaink során: életutunk, útvonalunk, vonalaink rajzolata. A galéria tere egy szemléltetőeszköz.

Kérdések, gondolatok felvetése út-közben…

Ön- és mások ismerete, önmagunk elhelyezése a környezetünkhöz és magunkhoz viszonyítva.
Kölcsönhatások, hatásunk másokra, mások hatása ránk, a környezetünkkel való egyensúlyra való törekvés.
Miként viszonyulunk az időhöz (út, idő, tér, irány, sebesség), a jelenhez.

Környezetünk és önmagunk megfigyelése, egymáshoz való viszonya. Tapasztalás, érzékelés, kutatás, új ismeretek, benyomások és információk rendszerezése, kölcsönhatások alapján megfogalmazott kérdések. Kérdésfelvetések.

A vonal ezen folyamatok absztrahálása, szimbolikus megfelelője, vizuális lecsupaszítása, elvonatkoztatás.
Gondolataim és ismereteim, látószögem tágítása, nézőpontom váltása, elemzés, szemlélődés, megfigyelés, vizsgálódás, kutatás, gondolkodásra való felhívás, párbeszéd, egy tanulási folyamat része.

Mit jelent a semmi, azt, hogy nincs? Mit jelent az egyensúly?
Lineáris vagy körforgás, végletek vagy…?

„Megyek tovább ellenkező irányban az otthonommal. És mégis hazaérkezem. Úgy vélem nem is voltam sehol.”

Kassák Lajos

körforgás, folyamatos, váltakozás, sorozatos, megújulás, alkalmazkodás, tapasztalás, tanulás, ismétlődés, visszatérő, folyamat, kölcsönhatás, összefüggés, haladás, fejlődés, kapcsolódás, ritmikus, lüktető, mozgásban, ciklikus, létfenntartó, keringő, áramló, dinamikus, cserélődő, végtelen

„nem tudja mi van a vonal felett, mert a vonal voltaképpen olyan, akár az ég. Mert az eget se lehet megmozdítani, se meghódítani, és kifutni se lehet alóla, csak elfogadni, hogy az egyik nap jeget szór, a másik nap fehér fátylakat úsztat”

Darvasi László„Irányaid nyújtott egyenesek.”

Ötmondatok (Tóth Réka Ágnes [színházi dramaturg, író] és Simon Márton [költő, műfordító])

sorozat: A vonal
időpont: 2020.
helyszín: Budapest, Négyszoba Galéria
fotó: Rácmolnár Milán