FORRAI FERENC

Szeretem a geometriát. Átmelegedik a papír, a három az páros szám, érzékeny geometria, egyensúly, útközben…

Kerek, kerék, bringa, tekerés, életút, vonal, vonalak iránya, egység, viszony, kölcsönhatás, pozitív-negatív terek aránya, szabályok szabálytalansága, tervezett véletlen, fekete-fehér, szürke, metszet, betű-vetés, megfigyelés, rendszerezés.

A vonal

Vonal, aminek nincs kezdete, nincs vége, folyamatban…, mindannyian vonalban vagyunk, egyeneseink keresztezik egymást.
Vonalak, amik összekötnek, elválasztanak, irányt mutatnak, vagy keresztezéseikkel válaszút elé állítanak mindannyiunkat.
Egymásra hatás, találkozások, metszéspontok és metszetek.
Kölcsönhatásban...

Kiállítások

egyéni kiállításaim


2021

NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST
A sorozat összetartozást jelző szimbolika. Színekből és formákból rendszert alkotó kódrendszer, városunkat az irodalmán keresztül rajzolja meg (80 irodalmi mű feldolgozása).

OLVASÓNAPLÓ 2.
Papírcsíkok, sok méternyi üresség, hely próbálkozásra, tér utalásokhoz. Ebből lettek ezek a darabokra szedett szóképek. A kódrendszerek megfejtése közös olvasás, közös utazás.

OLVASÓNAPLÓ 1.
Öt papírcsík, összesen húsz méternyi, rajtuk az írógéppel és kézzel felvázolt formai közelítések és utalások. Ebből lettek ezek a hajtogatott gondolatok, rajzolt szóképek.


2020

A VONAL
Vonal, aminek nincs kezdete. Nincs vége. Folyamatban…, mindannyian vonalban vagyunk, egyeneseink keresztezik egymást.
Egymásra hatás, találkozások, metszéspontok és metszetek. Élet- és idővonal.


2019

VÍZVONAL
Múlt, jelen és a jövő kapcsolódásáról majd az elkövetkezendő létről, életről és elmúlásról, örökkévalóságról, az időről rajzolt lenyomatok. A víz, a folyók mozgása, áramlása. Lehetőségek, megújulás, születés, élet, halál, a formák áradása.

NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST
A sorozat összetartozást jelző szimbolika. Színekből és formákból rendszert alkotó kódrendszer, városunkat az irodalmán keresztül rajzolja meg (32 irodalmi mű feldolgozása).


2018

IDŐNYOMOK 1. FEJEZET
Tér és idő. Nyomok és lenyomatok. A természet körforgása, kölcsönhatás, egymásra hatás, környezetünk hatásai. Élet és élettér.

PRIZMA
Önmagukból kilépő vonalak átlépve egy más formába, már szimbolikus jelentéssel bírnak. Monogramok, amiket a színek és a betűkből alakított formai elemek rajzoltak meg.


2017

SOKSZÖGLET
Életutam, útkeresésem állomásai életszakaszonként rajzolva és hajtogatva idővonalon ábrázolva. Utazás a mindenkori A-ból a mindenkori B-be: életutunk absztrakt kalandjainak ábrázolása egy 17 méter hosszú képen, életszakaszokra bontva.


2016

NÉGYSZÖGLET
Összetartozást jelző szimbolika, identitást jelző formákból és színekből felépülő sajátos kódrendszerem kialakulása.

SZÍNHELYEK ÉS SZÍNTEREK
Környezetünk kódolt jelölései. Színhelyek, színterek, színek, terek, helyrajz, helyszínrajz, színhelyesen kódolt életterünk bemutatása.


2015

FORMAVÁROS
Az otthon költői képeiből formáltam képi költészetet: hajtogatva, jelölve, vonalakból és síkformákból térképpé szerkesztett rajzolt időrétegek.


2014

A VONAL ALATT
Hit és útkeresés, élet-, idő- és útvonalak rajzolatai.


2013

BETŰKÉPEK
Rajzolt útkereséseim naplóbejegyzései életről és az időről.


2011

T MINT TERI
Sorsvonalak, életvonalak keresztezései, találkozások lenyomatai.

Műhely

Artus Kortárs Képzőművészeti Egyesület