FORRAI FERENC

Szeretem a geometriát. Átmelegedik a papír, a három az páros szám, érzékeny geometria, egyensúly, úton…

Kerek, kerék, bringa, tekerés, életút, vonal, vonalak iránya, egység, viszony, kölcsönhatás, pozitív és negatív terek aránya, ritmus, szabályok szabálytalansága, tervezett véletlen, kerek szögletek, fekete-fehér és szürke, betűvetés, jelen, idő, kérdések, kutatás, felfedezés, megfigyelés, rendszerezés, kölcsönhatás, halmazok és metszetek, folyamatban...

Műterem

Artus Kortárs Művészeti Egyesület

Budapest

Gyűjtemény

Négyszöglet sorozatom egy választott munkája a Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjtemény része.

Kiállítások

2022

VÍZVONAL
Vízvonal sorozatom néhány válogatott munkájával – rajzok, vízrajzot bemutató terepasztal – az Art on Paper kiállításon, Brüsszelben.

NÉGYSZÖGLET
Számomra nagyon jelentős és meghatározó időszakot felölelő elmúlt három év, ez idő alatti folyamatot, átalakulást és az ezt megelőző négy (összesen hét) lenyomata, a Négyszöglet sorozatom válogatott munkáinak a bemutatása.

2021

NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST
A sorozat összetartozást jelző szimbolika. Színekből és formákból rendszert alkotó kódrendszer, Budapestet az irodalmán keresztül rajzolja meg, 80 irodalmi mű feldolgozása.

VÍZVONAL
Víz és mi…, Balaton, Duna, Budapest

OLVASÓNAPLÓ 2.
Papírcsíkok, sok méternyi üresség, hely próbálkozásra, tér utalásokhoz. Ebből lettek ezek a darabokra szedett szóképek. A kódrendszerek megfejtése közös olvasás, közös utazás.

OLVASÓNAPLÓ 1.
Öt papírcsík, összesen húsz méternyi, rajtuk az írógéppel és kézzel felvázolt formai közelítések és utalások. Ebből lettek ezek a hajtogatott gondolatok, rajzolt szóképek.

2020

A VONAL
Vonal, aminek nincs kezdete. Nincs vége. Folyamatban…, mindannyian vonalban vagyunk, egyeneseink keresztezik egymást.
Egymásra hatás, találkozások, metszéspontok és metszetek. Élet- és idővonal.

2019

VÍZVONAL
Múlt, jelen és a jövő kapcsolódásáról majd az elkövetkezendő létről, életről és elmúlásról, örökkévalóságról, az időről rajzolt lenyomatok. A víz, a folyók mozgása, áramlása. Lehetőségek, megújulás, születés, élet, halál, a formák áradása.

NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST
A sorozat összetartozást jelző szimbolika. Színekből és formákból rendszert alkotó kódrendszer, Budapestet az irodalmán keresztül rajzolja meg, 80 irodalmi mű feldolgozása.

2018

IDŐNYOMOK 1. FEJEZET
Az idő megfoghatatlanságának ábrázolása. Tér és idő. Nyomok és lenyomatok. Körforgása, kölcsönhatás, egymásra hatás, környezetünk hatásai. Élet és élettér.

PRIZMA
Önmagukból kilépő vonalak átlépve egy más formába, már szimbolikus jelentéssel bírnak. Monogramok, amiket a színek és a betűkből alakított formai elemek rajzoltak meg.

2017

SOKSZÖGLET
Életutam, útkeresésem állomásai életszakaszonként rajzolva és hajtogatva idővonalon ábrázolva. Utazás a mindenkori A-ból a mindenkori B-be: életutunk absztrakt kalandjainak ábrázolása egy 17 méter hosszú képen, életszakaszokra bontva.

2016

NÉGYSZÖGLET
Összetartozást jelző szimbolika, identitást jelző formákból és színekből felépülő sajátos kódrendszerem kialakulása.
A sorozat formanyelvét adó vizuális rendszer megfogalmazása, kialakulásának bemutatása.


SZÍNHELYEK ÉS SZÍNTEREK
Környezetünk kódolt jelölései. Színhelyek, színterek, színek, terek, helyrajz, helyszínrajz, színhelyesen kódolt életterünk bemutatása.

2015

FORMAVÁROS
Az otthon költői képeiből formáltam képi költészetet: hajtogatva, jelölve, vonalakból és síkformákból térképpé szerkesztett rajzolt időrétegek.

2014

A VONAL ALATT
Vonal, aminek nincs kezdete. Nincs vége. Folyamatban…, hit és útkeresés, élet-, idő- és útvonalak rajzolatai.

2013

BETŰKÉPEK
Rajzolt útkereséseim naplóbejegyzései életről és az időről.

2011

T MINT TERI
Sorsvonalak, életvonalak keresztezései, találkozások lenyomatai.
Találkozás vele...


———